یارو تو زایشگاه به زنش میگه عزیزم خوشحالم مادر شدی!

زنش میگه ممنونم ایشالا تو هم یه روز پدر بشی😐😐جمله دارای ابعاد فوق سِری بود😐

برگرفته از سریال های GEM TV😂😂😂😂

گرفتی؟!!!!