سلام دوستان یه دو روزی نبودم میدونم خیلی ناراحت بودین بدون من!

خب گفتم بگم اومدم نگید نیومید :) (بسیار جلف!)

.

.

.

.

.

.

پیری را یافتم که همسر خویشن را بعد از هشتادو اندی سال زندگی مشترک

 هنوز همسرش را عزیزم، عسلم، خوشگلم صدا میکرد!

 خلوتی پیدا کرده  و راز او را جویا شدم. گفت: ده سالسیت که اسمش را فراموش کردم 

 بفهمه دهنم سرویسه... 😂😂