عشقم رو که بهتون معرفی کردم....آره...آقا طاهای گلی عزیزم....

اینم عکس بچگی ترش ..... گفتم قشنگتر بوده 

هعییی

بله دیگه نظرا رو که خوندید

گفتن پاک کنین

منم پاک کردم

کاربری با نام طائف!

هوفففف بخیر گذشت!