راستی خیلی ممنونم که اومدین تو گروه تلگرام و رفتین

اصلا نفلش کردم!

:((((