وااااااای وااااای واااااای ....
خدا به حالم رحم کرد....
نزدیک بود خفه بشم!
دیشب با یه شکلات اَ این شیشه ایا هس؟ خوابیدم 
صبح  بیدار شدم همونطوری تو دهنم بود! 
دوستان نترسید الان زندم ام 

نتیجه اخلاقی اینکه با شکلات تو دهن لا لا نکنید! 

ها یه سوال هم دارم میگم شما هم مثل من تو شب بختک اومده خفتون کنه؟
وای من که چند بار 

توی شهر ما میگن اینا همون جـــ*** هایند! :(