قیافه شما چه شکلیه ؟فروردین :چش قشنگ
اردیبهشت : تو دل برو
خرداد : خاص
تیر : مث ماه
مرداد : عالی بابا 
شهریور  جیگر 
مهر :بانمک                               
ابان : خوشکل
اذر :جذاب
دی : بی نظیر 
بهمن : باحال
اسفند :عشق همه

من واقعا به فروردین و اسفندش خیلی ایمان دارم