رفیقم بهم زنگ زده

میگه اینترنت پر سرعت داری میگم آره 

میگه میتونی واسم آنابل و کانجرین (2016) دانلود کنی 

میگم آره  

بعد میگم چطوری بهت برسونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میگه خوب واسم ایمیل کن دیگه احمق جان!!!!!!!!

خداااااااااااااااااااااااااااا به همه دوست دادی به منم دوست دادی :((((((((((

هیچی دیگه لینکشو واسش فرستادم اونقدر ازم تشکر کرد که نگو :)))