طرف یه جوری میگه اوس کررررررریم

.

.

.

.

.

که انگار خدا الان میاد خونش ، سقفشو گچ کاری کنه :))