عکس العمل مردم های مختلف دنیا به تهدید شدن ایران توسط عربستان : آمریکا : 😱😱😱😱😱


اروپا : 😐😶😐😶😨😰


اسرائیل : 😟🤔🤗🤔😱


سوریه و عراق : 😰😭😓😪😥😢


 ایران : 😂😂😂😂😂😂😂


-----------------------------------------------------------

سوار یه تاکسی شدم به مقصد که رسیدم گفتم: آقا ممنون. من کنار اون وانت پیاده میشم. یهو وانتی حرکت کرد.

الان از اتوبان زنجان براتون پست میزارم ...


میریم ب سمت اردبیل.....  فقط خداکنه واسه نماز نگهداره!! 😁😂

 ---------------------------------------------------

اینم ارسالی توسط خانوم مهسا هسدم :) (که فک کنم بست وبشو)

کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بود، ثروتمندی مغروری به او رسید و با تکبر گفت:


بکار، که از تو کاشتن است و از ما خوردن!کشاورز نگاه معنا داری ب او انداخت و گفت:
دارم یونجه میکارم!!! 😂😂😂