نیرو انتظامی ریخت تو خونه شیرازیه گفت بی حرکت شیرازیه گفت : کاکو حالا کو حرکت :))))))))))

--------------------------------------------------------------

تو جاده نیسان آبی که گاو بزرگی حمل میکرد به یه نیسان دیگه راه نمیداد


نزدیک بود با کامیون تصادف کنن. گاوه از پشت داد میزد آقا شما کوتاه بیا😂 

-----------------------------------------------------------

پسره ازدواج میکنه زنش بعد از چهار ماه و نیم زایمان میکنه یارو ازش میپرسه : ببینم بچه نباید بعد از نه ماه بدنیا بیاد ؟😳😱


زنش میگه : تو چند وقت با من ازدواج کردی ؟

میگه چهار ماه و نیم 

زنش میگه من چند وقته با تو ازدواج کردم 

میگه چهار ماه و نیم. 

زنش میگه: بفرما رو هم میشه نه ماه 


 


یارو میخنده زنشو بغل میکنه میگه : ببخشید سر یه حساب کتاب ساده داشتم بهت شک میکردم😂😆😆