از یک مشهدی پرسیدن با کدوم عبادت بیشتر حال میکنی؟

- گفت: نماز میت ...!!

پرسیدن چرا؟

- گفت:
 وضو که نِمِخه ،

رکوع و سجده هم که نِدِره ،

صِفشم که خِرتوخِره!

کِفشاتِم دِر نِمییری گم نِمِره ،

آخرشم نهار مِدِن ،

اِزی بیتر چِه مِخِی؟😂

---------------------------------
شنیدی میگن وقتی سگ بت حمله کرد ندو سرجات بمون یا بشین و ...این چرت و پرتا رو خود سگا درست کردن که راحت تر دهنتونو سرویس کنن 😰
--------------------------------
زنه شوهرش میمیره پشت جنازش راه میرفت وگریه میکرد و میگفت:😭
 عزیزم..چرا منو تو این دنیا تنها گذاشتی ورفتی.. من بدون تو میمیرم ... 😭😭یه آقایی خیلی دلش میسوزه براش،
 به دوستش میگه: آخی..بخدا اگه آدرسشو داشتم باهاش ازدواج میکردم شاید این طوری بشه از غصه هاش کم کرد..😔زنه میشنوه و گریه کنان ادامه میده: عزیزم چرا منو تو خیابون ولیعصر نبش کوچه 7 پلاک 16 تنها گذاشتی و رفتی..😂😂😂