آقا دوستم (مستر X) واسه یه مدتی گیگول رو میچرخونه 

فقط قول گرفتم که مطلب بزاره و نظر تایید کنه

معذورم که نمیتونم بیام وب هاتون و از پستای زیباتون بازدید کنم

خلاصه هوامون رو داشته باشین ما رو تنها نذارین و تا وقتی که خودم بیام با آقای X باشید 

چون این رفیقمون نظر واستون نخواهد فرستاد (چون وب مال منه) پس فقط لایکتون هم بسه :)

بسیار ممنون از همدردیتون توی پست قبلی:)

پس تا وقتی که دوباره بیام (حداقل تا یه ماه دیگه) و تا سلامی دیگر بدرود دوستان عزیز