زنگ زدم آموزش دانشگاه گوشیو برداشته میگه هیچکی اینجا نیس، میگم تو اونجا چیکا میکنی پس؟😂
 میگه من اینجام که بگم هیچکی اینجا نیس😐😂 

+++++ 
یادمه وقتی راهنمایی پنجشنبه ها پرورشی داشتیم
نصف وقت معلم پرورشی ما صرف این میشد که....
.
.
.
.
.
.
.
.
قسم بخوره نمره پرورشی هم توی معدل موثره 😂✋
+++++
خانومای عزیز شب یلدا نزدیکه ببینید ا اینا هم اومده همه دارن فقط شمایی که نداری ببینم چیکار میکنی 😂😂😂
ببینید منو همه دارن
همه .... حتی عمه های بچه‌هاتون 
زن داداشاتون 😂😂😂😂