دوستان قبول شدم به قول شاعر در ناامیدی بسی.....بله دیگه 

داداشای گلم .... خواهرای عزیز اگه واستون مقدور باشه یه تبلیغ کوچولو واسه شروع کارم بنویسید توی وباتون

و اما بریم سراغ اصل مطلب 

نکته‌بینی و یه جک دارم امشب براتون + آموزش گویش مشهدی (مردم از خنده)

⚀حیف‌نون خودشو به موش مردگی میزنه گربه میخوردش😂😂

⚁دقت کردین.. حرف زدن با کسى که منطق حالیش نیست مثه اینه که بخواى رو چرتکه ویندوز نصب کنى! :|

⚂آموزش گویش مشهدی :     موبورُم = می برم    موبورُم = من برم    موبورُم = برنده میشم    موبورُم = می برُم    موبورُم = موهای من بوره