یکی میخنده یکی غمگینه .... زندگی اینه همه‌ی قشنگیش همینه

واقعا دم شاعرش گرررم ... الان نمیدونم تو چه حالتیم نه خوشحالم نه غمگین میانگین حرف این داداشمونمالان توی خوابگاهم ... جو بسیار ساکتی توی اتاق هست سه نفرمون نیستند ولی اون دو نفر دیگه یکیشون آقا احمد هستش که تو فکر رفاقطعشه!! و اون یکی دوست دیگم رسول تو فکر عشقش متوره و راستشو بخوایین من از عشق بی حدوحصر این بشر به متور کلا متعجبم!!!


شما همین الان حالتون چطوره؟