دیشب داشتم فوتبال رو از یه کانال عربی می دیدم...

گزارشگر هر جمله ای میگفت مادربزرگم میگفت آمین..! 😂😂😂