سلام 

تا همین پارسال داشت همه چیز به روال ساده جایگزینی سال های تحصیلی و برگشت به سیستم آموزشی شاه صورت میگرفت (اول به نهم ، دوم به دهم....)

ولی یه سری اتفاقات بسیار عجیب و غریب در سال چهارم رخ داد 

حتی اگه تجربی نخونده باشید مضخرف بودن این تغییر بر شما نمایان خواهد شد

کلماتی که رفرنس خارجی داشتن رو به پاس احترام به زبان فارسی ، کردنش فارسی ولی فک کنم این برگردانی واسه زمان سعدی و رستم اینا خوبه نه واسه قرن 21 !

گردیزه! ، مثلا اگه سزارین هم میبود میکردند رستم زاد!!! 

گند زدن به پاس فارسی و کنکور ، تن کوروش رو تو قبر لرزوندن

لطفا ادامه مطلب رو بزنید