سلام 

تا همین پارسال داشت همه چیز به روال ساده جایگزینی سال های تحصیلی و برگشت به سیستم آموزشی شاه صورت میگرفت (اول به نهم ، دوم به دهم....)

ولی یه سری اتفاقات بسیار عجیب و غریب در سال چهارم رخ داد 

حتی اگه تجربی نخونده باشید مضخرف بودن این تغییر بر شما نمایان خواهد شد

کلماتی که رفرنس خارجی داشتن رو به پاس احترام به زبان فارسی ، کردنش فارسی ولی فک کنم این برگردانی واسه زمان سعدی و رستم اینا خوبه نه واسه قرن 21 !

گردیزه! ، مثلا اگه سزارین هم میبود میکردند رستم زاد!!! 

گند زدن به پاس فارسی و کنکور ، تن کوروش رو تو قبر لرزوندن

لطفا ادامه مطلب رو بزنید 

در زیر نمونه هایی رو از اینا داریم 

اونایی رو که معقول هست رو سبز کردم


میتوکندری: راکیزه

کروموزوم: فام تن (برو بمیر)

فتوسنتز : فروغ آمایی

آپاندیس: آویزه

آویز آماس: آپاندیسیت یا عفونت آپاندیس

آنابولیسم: فراگشت

کاتابولیسم: فروگشت

متابولیسم: دگر گشت

آمیلوپلاست: نشادیسه

آنتی دیورتیک: پاد پیشابی

کپسول بومن: پوشینه بومن (دیگه واسه بومن نداشتن)
 رفتی دارو خونه بگو یه پوشینه آموکلسیلین بدین


سانتریول: میانک (خدایی خوندم قهقههه)

سانتروزوم: میان تن

دندریت: دارینه

دیاپدز: تراگذری (خــــــــدا)

اپی گلوت: برچاکنای

واکوئل: کریچه

اگزوسیتوز: برون رانی گلومرول : کلافک

هماتوکریت: خون بهر

لیزوزوم: کافنده تن (یه جورایی از رو تعریفش اینو نوشتن)

میوگراف: ماهیچه نگار

نفرون: گردیزه

نوروگلیا: پی بان

پیرنوئید: دانک

ریبوزوم: رناتن

اسپیرومتر: دم سنج


 آرزوی موفقیت میکنم برای تمام کنکوری ها