اینم نقاشی گوگولیمون :)

نمره چند میدین بهش؟

گذاشتم ادامه مطلب که وقتی یکی بیا صفحه اصلی الکی لود نشه حجمش بسوزه!