ﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺁﺩﻣﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ
ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺪﻭﺋﻪ ﻣﯿﺮﻩ !!!
.
.
.
.
.
.

.
.
.
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ بگه 😂😂😂

-----------------------

آها راستی.....

دوستان واقعا عذر خواهم که نتونستم در این چند روز به وباتون بیام (نتم بسیار ضعیف بود) و نظر بزارم و از نظرهاتون هم بسی خوشنودم و ممنون :)))))

ما چقد باکلاسیم.........والا!