خبری که هم اکنون به دستمان رسید را به سمع و نظرتان می رسانم
شرکت GLX ، آمریکا را از تحریم خود در آورد
حالا دیگه امریکایی ها هم می توانند گوشی هایشان را به راحتی از جیبشان در آورند . . .:)))))))