بابا همه میگن سایت جدید مبارک سایت جدید مبارک 

آغو اون یه سایت دیگس واسه منظم سازی مطالب 504 لغت که فقط واسه این کار ساخته شده 

این زیری هم لوگوشه اسمشم معلومه که چیه ::: www.504Gigool.blog.ir