دوستانی که در فصل قبل با ما بودند میدونید که ما ۵۰۴ رو کرده بودیم ولی آلات میخواییم زبان انگلیسی که شامل لغات مهم کنکور + دانشگاه میشه رو بگیم اینم بنرش