دوستان عزیز انگلیسی دوست سلام 

این بستو رو آماده کردم و بسیار بسیار با دقت مطاله کنید لطفا 

هر کلمه ای هم که ننوشتم شما بگینبهتون بگم 

و بدونید که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود 

ادامه مطلبو بزنید برید بخونید حال کنید :)